Välj den bild du dras till ,den förmedlar budskap till dig och även lite om dåtid,nutid samt framtid,du får vägledning med tips för framtid inom flera områden I ditt liv.

Du väljer bild får den avläst och hemsänd

Priset är 300 kr/st

I samarbete med kristallogat.se